Certifierade saneringsmaskiner för ren och frisk luft

Användningsområden

 

Innovativa lösningar för att rena inomhusluft och vatten

Sanity System-enheterna förbättrar kvalitén på inomhusluft och kan öka välmåendet och inomhuskomforten. Luftrening mot allergener förbättrar alla miljöer inklusive arbetsmiljöer och ser till att på en mikrobiologisk nivå säkra alla utrymmen såsom rekreations-, social-, kommersiell- och hälsoinrättningar.

Hyr
sanerings­maskin
idag