Saneringslösningar för alla behov

Våra saneringsmaskiner är utformade för att sanera luften i små, mellanstora och stora miljöer.
Saneringsmaskinerna kan även rengöra vatten.
Läs vidare nedan eller kontakta oss för mer information. Välkommen!

Våra modeller och dess funktioner

Sanity System-enheterna sanerar luft och vatten utan kemiska rengöringsmedel eller andra desinfektionsmedel.

Hela processen är automatiserad där luften i utrymmet omvandlas till friskt syre. Det räcker att trycka på strömbrytaren och problemet är löst. Det krävs ingen specifik teknisk kompetens. Effektivt och snabbt, helt enkelt.

Till skillnad från de flesta desinfektionsmedel på marknaden förses våra generatorer med ”Safe System”, en enhet som i slutet av desinfektionsprogrammet automatiskt fångar det kvarvarande ozonet och omvandlar det till syre. Detta system gör det möjligt för dig att återgå till de normala aktiviteterna i rummet strax efter avslutad behandling. Det är helt säkert att återgå till berört rum efter saneringen, vilket är krav enligt lagen D.Lgs 81/2008 (, Unik text i ämnet hälso- och säkerhetsskydd på arbetsplatser.

Modeller

SANY CAR

SANY MED 80

SANY PLUS

Sanering av medium och stora utrymmen

Länk till teknisk specifikation »

SANY WATER PLUS

Sanering av luft och vatten

Länk till teknisk specifikation »